Kod / Kodbricka / Fjärrkontroll

Dom olika sätten att öppna dörren ger en del val på säkerhets nivå och tillgänglighet.

Enbart kod
+ Enkelt att hantera, stjärna 6 siffror stjärna, så är dörren öppen
+ Enkelt att byta kod via Mina Sidor.
-  Lägre säkerhet

Bricka + Kod
+ Enkelt att hantera, håll brickan mot låset, slå 4 siffror avsluta med stjärna och dörren öppnas.
+ Enkelt att hantera brickor och koder via Mina Sidor.
+ Högre säkerhet, koden fungerar ju bara tillsammans med brickan, bra för barn till exempel.
+ Om man tappar/blir av med brickan tar man lätt bort den från systemet via Mina Sidor.
-  Du är tvungen att ha med brickan för att kunna öppna, blir ju lite samma sak som en nyckel.

Fjärrstyrning via Smartphone.
+ Enkelt !! Gå in i appen, tryck lås upp och slå din 6 siffriga kod. Super smidigt.
+ Oändlig räckvidd eftersom det styrs över nätet. En hantverkare som skall in kan ringa dig och medans ni pratar så öppnar du dörren via appen.
+ Hyfsat säkert, Har du lås på telefonen så måste den först öppnas, sedan måste man dessutom slå koden för att öppna dörren.
-  Efter att du öppnat låset är det öppet i knappt 10 sekunder jag upplever det som lite kort. Detta borde vara ställbart i några fler steg.