Öppna och stäng med kod

En video med halvdan kvalitet, men som förklarar lite, kanske. Att öppna och stänga dörren med en 6 siffrig kod (man slår stjärna 6 siffriga koden och avsluter med stjärna) är mycket enkelt. Jag har här ställt in låset på automatisk låsning så att man inte behöver låsa när man går ut. Säkert och enkelt, alltid låst.